Nummer 1 2005

Vänsterns  strategi, taktik och historia.

Ur innehållet:

Utmana politikens förutsättningar - Finns det något alternativ till nedskärningar?  C H Hermansson. Historisk gemenskap med vem? Kommunism i italiensk film.

Skribenter: Kjell Östberg, Håkan Blomqvist, Daniel Bensaïd, Maria Sundvall, Sanna Brolin, Werner Schmidt, Per-Olof Matsson, Anne Hedén