Nummer 2 2005

Antisemitism och sionism från vänster

Ur innehållet:

Antisemitism och vänstern - Antisionism eller antisemitism - Myten om den judebolsjevikiska världskonspirationen - Dror Feiler om Jiddischkultur - Förintelsen på film.

Skribenter: Kjell Östberg, Håkan Blomqvist, Staffan Beckman, Enzo Traver-so, Michael Warschawski, Judith Butler, Lennart Grosin, Mario Kessler, Anne Hedén.