Nummer 4  2005

Nya tider, nya plågor: samhälle, hälsa, vård

Ur innehållet:

Den moderna tröttheten. Människan som maskin eller sjukdom som process? Feministisk forskning och könsstereotypa idéer. Etnisk diskriminering i psykiatrin. Myter om avinstitutiona-liseringen av svenska psykiatrin.

Skribenter: Maria Sundvall, Gunilla Begrlund, Åke Thörn, Annika Forssén, Gunilla carlstedt, Katarina Hamberg, Valerie DeMarinis, Helen Hansagi, Leif Öjesjö, John Read, Alain Topor, Olle Svenning, Alexan-der Perski