Nummer 5/6 2006

Om borgarna och regeringsskiftet

Ur innehållet:

Högeralliansen stod som segrare i valethösten 2006. Eller rättare sagt: de "nya" moderaterna.Men hur nya var de egentligen? Tidsignal grans-kar BORGARNA - från den svenska bourgeoisiens ideal och inflytan-de till allians-regeringens poli-tiska ambitioner.

Skribenter:Daniel Ankarloo, Kristina Boréus, Moa Forstorp, Per-Anders Forstorp, Samuel Edquist, Anne Hedén, Magnus Hörn-quist, Sven-Eric Liedman,  Åsa Linderborg, Mats Lindqvist, Brian Palmer, Monica Quirico, Sten Svensson, Tor-björn Tännsjö, Per Wirtén, Kjell Östberg.