Nummer 7 2007

Vänstern och islam

Ur innehållet:

De kallar oss islamkramare. Den antiimperialistiska vänstern och islam. Sekularism och vänstern. Varför vi borde försvara sekularism. Bortom slöjan - vilken demokrati bör vänstern stå för? Hammaren och stjärnan - om Vilksdebatten. Den islamiska fundamen-talismens rötter. Che eller Chemran

Skribenter: Mattias Gardell, Tariq Ali, Edda Manga, Alex Cowper, Catherine Samary, Thomas Anderberg, Farooq Sulehria, Sholeh Irani, Åsa Linderborg, Håkan Blomqvist